Spotkanie 6.03.2023

Lions Club Gdynia

 

                      Protokół nr 15 /kadencja 2022-2023/

Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 06.03.23

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania zebranych Członków LC Gdynia przez Prezydenta Jacka Paryska oraz zapytania o ewentualne uwagi do przedstawionej w zawiadomieniu agendy. Przy braku uwag Prezydent LC Gdynia otworzyl zebranie. Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną agendę.

Na podstawie listy obecności stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania wiążących uchwał. Według listy obecności na 28 członków Klubu uprawnionych do głosowania obecnych jest 19 Członków co daje frekwencje 68 %

 

1.Spektakl „Szalone Nożyczki”- przygotowanie do spektaklu, ustalenie celu spektaklu oraz dystrybucja cegiełek

W ramach tego punktu głos zabrał Jacek Parysek , który przedstawił otrzymaną informacje w sprawie ciężkiej choroby genetycznej młodej 17 letniej Poli oraz prośby jej rodziców o wsparcie kosztów  operacji oraz rehabilitacji. Szczegóły tego przypadku przedstawił Sławek Kitowski a podtekst medyczny zobrazował Michał Szpajer.

Kolega Leszek Fiertek wyszedł z propozycją aby celem realizowanego spektaklu teatralnego była zbiórka środków na pomoc dla Poli i aby taki zapis tytułem celu spektaklu pojawił się na dystrybuowanych cegiełkach. Jednocześnie padła propozycja aby na operacje i rehabilitację Polii przekazać kwote 20.000 Pln. Obie propozycje w głosowaniu jawnym zostały jednogłośnie przyjęte przez zebranych .Ustalono termin dystrybucji cegiełek na początek maja br.

 

2.Spotkanie biesiadne po spektaklu w restauracji Del Mar – deklaracje uczestnictwa wraz z gośćmi oraz cena pakietu startowego

Po spektaklu „Szalone Nożyczki” planowane jest wspólne spotkanie wraz z naszymi gośćmi w restauracji Del Mar. Ustalono ,że do piątku 10.03.23 na adres mailowy Jacka Paryska chętni prześlą deklaracje uczestnictwa wraz z podaniem konkretnej liczby uczestników zarówno w spektaklu jak i spotkaniu biesiadnym. Jednocześnie ustalono cenę ”pakietu startowego” – 100 Pln/osoba.

3. Aktualna informacja w sprawie grantów z LCIF

W ramach tego punktu głos zabrał Michał Dmochowski. Poinformował on ,że został przyznany grant z LCIF na dofinansowanie paczek żywnościowych dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie miasta Puck w kwocie ca 160 – 170 tyś Pln. Na realizacje tego grantu będziemy mieli okres 4 m-cy począwszy od kwietnia 2023 r. Prowadzący ten projekt z ramienia LC Gdynia Michał Dmochowski poinformował również o zmianie systemu przyznawania pomocy poprzez dedykowanie jej imiennie. Spowodowane to jest nadużyciami jakie miały miejscy w poprzednim okresie dystrybucji tej pomocy.

Prezydent Jacek Parysek poinformował , że wspólny z LC Amber wniosek grantowy na kwote 70.000 Pln został złożony .Ostateczna decyzja co do jego przyznania ma zapaść na początku maja 2023 r. Padła opinia o jak najszybszym zrealizowaniu tego grantu i jego wspólnym z przedstawicielkami LC Amber przekazaniu dla Hospicjum.

W ramach tego punktu Jacek Parysek poinformował zebranych o powołaniu naszego Kolegi Adama Weintrita na funkcje Przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich , których jest w świecie 70.

Serdeczne gratulacje dla Adama Weintrita.

4. Propozycja wsparcia uzdolnionej mlodzieży

Prezydent Jacek Parysek poinformował o prośbie przedstawicielek LC Amber wsparcia uzdolnione dziewczyny z Szkoły Muzycznej.Padła propozycja spotkania się z Dyrekcją Szkoły Muzycznej i ustalenia procedur wspierania uzdolnionej młodzieży. Kolega Michał Szpajer wyszedł z propozycją nawiązania współpracy z Dyrekcją Liceum Plastycznego w Gdyni Orłowie w temacie wsparcia dla uzdolnionej młodzież z tej szkoły .Z racji sąsiedzkich powiązań siedziby naszego Klubu oraz LP w Orłowie pomysł wydaje się ciekawy.

5. Propozycja wiosennego – wyjazdowego spotkania integracyjn0-biesiadnego

Na wstępie Jacek Parysek zwrócił uwagę na fakt , że jesienna propozycja takiego spotkania skończyła się fiaskiem z racji małego zainteresowania. Zebrani w trakcie dyskusji doszli do wniosku , że takie spotkanie powinno być jednodniowe. Wstępnie ustalono termin takiego spotkania na 17.06.23. Padały różne propozycje

– Gospodarstwo Agroturystyczne Rudi Szuberta ( w tej propozycji podnoszono stosunkowo dużą odległość ponad 100km w jedną stronę)

– Pensjonat „Krokowa”

– restauracja Ewa w Sasinie

Z mojej strony jest propozycja przepięknej stadniny koni „Kolano” w Wieżycy prowadzącej klimatyczny pensjonat nad jeziorem Ostrzyckim z pełną infrastrukturą dla takiego spotkania.

6.Wolne wnioski

W ramach wolnych wniosków Kolega Leszek Fiertek wyszedł z propozycją przyjęcia w poczet członków naszego Klubu dwóch byłych Członków Klubu Rotary Romana Wójcika i Grzegorza Morawskiego. Z racji zaufania dla naszego Kolegi Leszka Fiertka propozycja została zaakceptowana i ustalono ,że na kolejne spotkanie Klubu w dniu 03.04.23 Koledzy ci zostaną zaproszeni .Podjęty też został problem uaktualniania naszej strony internetowej.Temat ten będzie omawiany na kolejnym spotkaniu

Na tym zebranie zakończono

 

Protokółował

Józef Juszczyszyn

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top