Spotkanie 6.02.2023

Lions Club Gdynia 

                      Protkół nr 14 /kadencja 2022-2023/

Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 06.02.23

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia Kolegi Leszka Stachurskiego w którym wyjaśnił pozostałym Kolegom przyczyny swojej mniejszej aktywności w działalności Klubu w mijającym roku .U podstaw mniejszej aktywności legły przyczyny osobisto – zdrowotne. Jak oświadczył Leszek sytuacja została opanowana co pozwoli mu na aktywny udział w życiu Klubu.Wszyscy zebrani zadeklarowali swoją radość i wsparcie dla powrotu Leszka do pełnej aktywności.

Po tym oświadczeniu Prezydent LC Gdynia otworzyl zebranie 

1.Otwarcie Zebrania , sporządzenie listy obecności i przyjęcie porządku obrad

Zebranie otworzył i poprowadzil Prezydent Klubu Jacek Parysek , który po powitaniu zebranych i

sporządzeniu listy obecności  potwierdzil zdolność zebrania do podejmowania wiążących uchwał.

 Według listy obecności na 28 Członków Klubu uprawnionych do głosowania obecnych jest

19 Członków co daje frekwencje 68 %

Nastepnie Prezydent Klubu poddał pod głosowanie projekt  agendy zebrania co Członkowie Klubu

w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowali.

2.Dobroczynny Koncert Noworoczny – podsumowanie

Na wstępie Prezydent LC Gdynia jeszcze raz serdecznie podziękował Wszystkim , którzy byli zaangażowani w przygotowanie i prowadzenie Koncertu. Dodatkowo poinformował , że na dodatkowe konto wyświetlone w czasie trwania Koncertu Noworocznego wplynela kwota 14.000 Pln. Złożyły się na nią wpłaty wielu ludzi w kwotach 100 -300 Pln. Jednakże wśród darczyńców znalazła się jedna z firm branży  IT , która dotarła do naszego projektu za wstawiennictwem synowej Michala Dmochowskiego (wielkie dzięki) i zadeklarowała kwotę 5.000 Pln ( do potwierdzenia).

Wśród darczyńców którzy przekazali większe kwoty tj. 1000 Pln znaleźli się Marek Szymula oraz przedszkole Montessori z Gdańska.Przy omawianiu tego punktu skarbnik Andrzej Karnabal poinformował , że na koncie charytatywnym Kluby są środki w kwocie 111.170 Pln natomiast na koncie składkowym 29.800 Pln.

3. Sprzedaż obrazów prof. Anety Oniszczuk-Jastrząbek

Wystawione w trakcie trwania Koncertu Sylwestrowego obrazy Pani prof. Anety Oniszczuk zostały zakupione przy dużym udziale LC Amber za kwote 6.000 Pln.

Zebrani postanowili żeby z tej kwoty przekażać 3.000 Pln na konto Klubu Amber z przeznaczeniem na nagrody w konkursie młodych malarskich talentów , którego to Klub Amber jest organizatorem. Jednocześnie padł wniosek żeby do jury konkursu zgłosić Kolegę Sławka Kitowskiego. Wszyscy zebrani jednogłośnie poparli ten wniosek

4. Wniosek grantowy do LCIF – karetka transportowa

Prezydent Jacek Parysek poinformował , że wniosek grantowy do LCIF na kwotę 70.000 Pln został złożony.  Wniosek ten dotyczy LC Gdynia w kwocie 15.000 Pln oraz LC Amber również w kwocie 15.000Pln . W przygotowaniu 15 stronicowego dokumentu szczególną pomoc oprócz członkiń LC Amber dała Kasia Gebert i nasz Kolega Marek Szemoński.

5. Spektakl „Szalone Nożyczki” – Teatr Muzyczny Scena Nowa 03.06.23

Krótki opis proponowanego spektaklu przedstawił Sławek Kitowski. W swoim wystąpieniu zarekomendował spektakl jako wspaniałą ponad dwu godzinną zabawę z udzialem publiczności i aktorów. Jednocześnie poinformował zebranych o niezwykle owocnych negocjacjach w sprawie kosztów Teatru Muzycznego , które zamknęly się kwotą 16.000 Pln.To powoduje ,że przy rozprowadzeniu wszystkich 300 cegiełek spektakl będzie bardzo rentownym projektem.

Ustalono również ,że cena cegiełki wyniesie 140 Pln. Zasady podzialu cegiełek wśród Czlonków Kubu przedstawione zostały w poprzednim mailu. Skarbink Klubu Andrzej Karnabal poinformował ,że wszystkie zobowiązania finansowe podjęte na poprzednim zebraniu zostały zrealizowane.

 6.Wolne wnioski

Kolega Sławek Kitowski podjął temat użyczania Klubowi LC Gdynia przez Towarzystwo Przyjaciół Orłowa Domku Żeromskiego jako siedziby naszego klubu.

To już ponad 10 lat takiego użyczania przy zachowaniu tej samej kwoty za czynsz tj 2000 Pln./rok. Zebrani jednomyślnie poparli uchwalę o podniesieniu tej kwoty do sumy 3.000 Pln. oraz do wsparcia renowacji mebli tapicerowanych będących na wyposażeniu użytkowanego pomiszczenia.

Na zakończenie zebrania Jacek Parysek poprosił Kolegę Tomka Marczyńskiego o krótkie przedstawienie współzałożonej przez niego firmy Balticon. Wszyscy Koledzy z zainteresowaniem wysłuchali tych informacji , które przybliżyły nam charakter , zakres działania oraz najbliższe plany firmy Balticon.

Na tym zebranie zakończono

Protokółował

Józef Juszczyszyn

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top