gdynia2023

Coroczny Koncert Dobroczynny „Koncert Sylwestrowy Na Bis” 6 Stycznia 2024

Stało się to niejako tradycją, że corocznie w okolicy święta Trzech Króli w Gdyńskim Teatrze Muzycznym, notabene jednej z najznamienitszych scen muzycznych w Polsce, odbywa się dobroczynny Koncert  zorganizowany przez Lions Club Gdynia. Tegoroczny „Koncert Sylwestrowy na Bis” o tematyce Rewia 00’s and British Part II pod auspicjami Lions Club Gdynia miał na celu zgromadzenie …

Coroczny Koncert Dobroczynny „Koncert Sylwestrowy Na Bis” 6 Stycznia 2024 Read More »

Spotkanie Noworoczno-Świąteczne na Darze Młodzieży 19 Stycznia 20204

W tym roku na ostatnie spotkanie w roku 2023 w połączeniu z otwarciem roku 2024 członkowie Lions Club Gdynia zebrali się na pokładzie „Daru Młodzieży”. Spotkanie to zainicjował i zorganizował jeden z naszych kolegów Lionów z LCG Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Adam Weintrit. W przygotowaniach i w samym spotkaniu wziął też udział …

Spotkanie Noworoczno-Świąteczne na Darze Młodzieży 19 Stycznia 20204 Read More »

2013/14

Szanowni Koledzy, Drodzy Przyjaciele, PODSUMOWANIE KADENCJI: Pragnę serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie Kolegom z aktualnego jeszcze Zarządu 2013-2014, który kończy kadencję formalnie 30 czerwca 2014. Kadencja dzięki zaangażowaniu całego Klubu – jak wszyscy widzieli i odczuli – była owocna, cel dobroczynny spełniony, wyniki finansowe akcji charytatywnych rekordowe, spotkania i wieczory integracyjne bardzo udane i …

2013/14 Read More »

2014/15

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA LIONS CLUB GDYNIA w dniu 12 maja 2015 roku               Zgodnie z zawiadomieniem w regulaminowym terminie, w dniu 12.05.2015r. o godz. 18:00 w siedzibie przedsiębiorstwa Mega w Gdyni Chylonia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków LC Gdynia. W zgromadzeniu udział wzięło 22 członków LC Gdynia (lista obecności w załączeniu). Nieobecni …

2014/15 Read More »

2015/2016

PROTOKÓŁ   Z WALNEGO ZGROMADZENIA LIONS CLUB GDYNIA w dniu 09 maja 2016 roku                   Zgodnie z zawiadomieniem w regulaminowym terminie, w dniu 09.05.2016r. o godz. 17.00 w sali klubowej restauracji „Coco” w Gdyni odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków LIONS CLUB GDYNIA. W zgromadzeniu udział wzięło 23 członków LC Gdynia. 4 nieobecnych, usprawiedliwionych …

2015/2016 Read More »

2016/17

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA  LIONS CLUB GDYNIA                                             w dniu 09 maja 2016 roku     Zgodnie z zawiadomieniem w regulaminowym terminie, w dniu 09.05.2016r. o godz. 17.00 w sali klubowej restauracji „Coco” w Gdyni …

2016/17 Read More »

2017/2018

P R O T O K Ó Ł z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lions Club Gdynia, które odbyło się w dniu 08 maja 2017 r. Walne Zebranie Członków LCG odbyło się w Gdyni Orłowie w Domku Żeromskiego w dniu 08.05.2017 o godz. 17:00 na podstawie zwołania rozesłanego do Członków Klubu pocztą elektroniczną w dniu 27.04.2017r. (Załącznik 1), …

2017/2018 Read More »

Scroll to Top