Jak zostać Lionem

Każdy kto przestrzega Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia może być jednym z nas.
Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Klubu prosimy napisz do nas:

lcgdynia@lions.org.pl

Lions Club Gdynia
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 13/2 

Członkostwo w Klubie 
W Klubie Lions można być członkiem aktywnym lub wspierającym.

Członek aktywny to osoba posiadająca pełnię praw i przywilejów oraz podlegająca wszystkim obowiązkom wynikającym z członkostwa. Prawa członkowskie obejmują m.in. prawo ubiegania się o pełnienie funkcji w klubie lub Okręgu oraz prawo głosu we wszystkich sprawach, będących przedmiotem głosowań. Do obowiązków należą m.in. regularne uczestnictwo w zebraniach, terminowe opłacanie składek, aktywne uczestniczenie we wszystkich pracach Klubu.

Członek wspierający to osoba wywodząca się ze społeczności lokalnej, która nie może w pełnym zakresie uczestniczyć w działalności jako członek aktywny, jednak pragnie wspierać Klub i jego inicjatywy dobroczynne oraz trwale z nim się związać. Status ten można otrzymać na zaproszenie Klubu. Członek wspierający ma prawo głosu w sprawach Klubu, ma obowiązek opłacania składek, lecz nie może sprawować w Klubie funkcji z wyboru. 

Scroll to Top