O Klubie

Historia Klubu

Oficjalny czarter LC Gdynia odbył się 30 czerwca 1995 r., przy wsparciu Lions Club Bremen Wuemme i LC Gdańsk Gedania oraz Guiding Liona Alojzego Bończy-Tomaszewskiego z LC Gdańsk Neptun. Członkami-założycielami byli panowie, z jednym wyjątkiem – Franciszki Cegielskiej, ówczesnej prezydent Gdyni, która była inicjatorem działalności charytatywnej Klubu. Początkowo Klub współpracował z kolegami z Bremy, korzystając z ich doświadczenia i realizując wspólne projekty dobroczynne.

Aktualnie Klub liczy 32 członków, a siedzibę ma w Gdyni Orłowie, w Domku Żeromskiego.

Klub organizował coroczne imprezy dobroczynne: koncerty, spektakle teatralne, aukcje dzieł sztuki i zbiórki publiczne celem zebrania funduszy na działalność charytatywną.  Były one wspierane wielokrotnie przez gdyńskie firmy: Inter Marine, OPEC, PEWIK Gdynia, MEGA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Chipolbrok, Morska Agencja, Port Consultants. Lions Klub Gdynia od wielu lat współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gdyni.

Dzięki zebranym funduszom Lions Klub Gdynia był w stanie podjąć się poniżej przedstawionych przedsięwzięć  charytatywnych na przestrzeni lat od 1995 do dnia dzisiejszego.

Jednocześnie Klub cały czas prowadzi działania zmierzające do pozyskania funduszy zarówno od lokalnych darczyńców na regularne akcje charytatywne jak i z Lions Club International w formie Grantów na bardziej ambitne działania często we współpracy z innymi zaprzyjaźnionymi Klubami z Trójmiasta. 

Przykłady działalności Lions Klubu w Gdyni na przestrzeni lat:

 • Współpraca we wsparciu i finansowaniu przedsięwzięć Hospicjum im. Św. Wawrzyńca dla Dzieci w Gdyni – .
 • Coroczne nagrody finansowe dla najlepszych uczniów Szkoły Muzycznej II-go St. w Gdyni.
 • Organizacja wsparcia grantami uchodźców z Ukrainy przebywającymi na terenie gminy Puck w zakupach żywności i odzieży.
 • Wsparcie finansowe dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii w 2023 roku.
 • Wsparcie gdyńskich bezdomnych w  Dobrym Miejscu poprzez częściowe sfinansowanie wyposażenia oraz wsparcia finansowego w zakupach posiłków.
 • wieloletnia opieka i wsparcie materialnie dla Domów Dziecka w Gdyni, Demptowie i Kościerzynie oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni (1996-2002);
 • finansowanie zakupu aparatury medycznej i pomoc materialna w remoncie i modernizacji Oddziału Intensywnej Opieki i Oddziału Kardiologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie, wspierające fundację Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Serca-Sercom” kierowaną przez ordynatora Michał Szpajera (2000-2009);
 • współfinansowanie corocznych akcji wakacji letnich i zimowych dla kilkuset polskich sierot z domów dziecka na Wileńszczyźnie, wspierające działalność Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna „Osobita” oraz akcję „Rodzina Polska polskiemu dziecku na wschodzie”. Celem była integracja dzieci z rodzinami w Polsce, a rezultatem adopcja dzieci litewskich przez rodziny z Trójmiasta i Pomorza;
 • sprowadzanie darów (żywność, odzież, środki czystości, sprzęt informatyczny itp.) poprzez kontakty międzynarodowe m.in. z Marynarką Wojenną USA i ich dystrybucja do Domów Dziecka i ośrodków opiekuńczo- wychowawczych. W osobistych pracach na rzecz Domu Dziecka w Gdyni uczestniczyli ówczesny ambasador USA w Polsce Nicholas Rey i amerykańscy marynarze z okrętów bazujących w Gdyni;
 • organizowanie konkursów wiedzy o lionizmie wśród młodzieży szkół średnich w Gdyni i finansowanie zagranicznych wyjazdów laureatów, przy wsparciu LC Bremen Wuemme;
 • wspieranie finansowe od kilku lat procesu rehabilitacji medycznej Kamila Szatalskiego, młodego prawnika poszkodowanego w wypadku drogowym – od początkowego stanu walki o życie do etapu odzyskiwania mowy i zdolności manualnych;
 • wspomaganie finansowe i organizacyjnie pionierskiego programu szkolenia psów asystujących (jako jedyny LC w Polsce). Labradorka Kalla przekazana przez Klub niepełnosprawnemu, aktywnemu studentowi z Gdyni Oskarowi Langnerowi odmieniła jego życie i ułatwiła usamodzielnienie się (2009-2011); Klub sfinansował wyszkolenie kolejnego psa asystującego, labradorka „Finka” obecnie czeka na weryfikację, aby swym potencjałem mogła wesprzeć przyszłego opiekuna (2012-2014);
 • dofinansowanie Gdyńskich Specjalistycznych Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych i ich psów asystentów (2014);
 • wspieranie projektów ogólnopolskich i strefowych Klubów Lions:
  1. wspólna akcja klubów Lions na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w 2001 r. w Gdańsku (zakup artykułów pierwszej potrzeby, odzieży i sprzętu AGD);
  2. budowa dziecięcego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Barlinku;
  3. rozbudowa infrastruktury „Towarzystwa opieki nad ociemniałymi” i działu wczesnego wspomagania rozwoju niewidomego dziecka w oddz. w Gdańsku-Sobieszewie (2010-2011);
  4. trzyletni projekt trójmiejskich Klubów Lions: budowę placu zabaw, boiska sportowego i bieżni dla Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni Obłużu (2011-2014)
Scroll to Top