Wewnętrzne

Informacja od Prezydenta o planach wizyty Julię Boon

Szanowni Koledzy Lioni, Zgodnie z poprzednią informacją zapraszam Was Drodzy Koledzy na spotkanie klubowe w dniu 11 września na godz. 17.00do Domku Żeromskiego. Agenda spotkania:– Spotkanie integracyjne w „Róży Wiatrów” w dniu 15 września – piątek,- Spotkania z udziałem  Julie Boonprasarn Sr. Global Grants Specialist // Global Grants Department, Lions Clubs International Foundation  zgodnie z załączonym harmonogramem:       11.09. poniedziałek – …

Informacja od Prezydenta o planach wizyty Julię Boon Read More »

Spotkanie 5.12.2022

Lions Club Gdynia                        Protkół nr 12 /kadencja 2022-2023/ Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 05.12.22  1.Otwarcie Zebrania , sporządzenie listy obecności i przyjęcie porządku obrad Zebranie otworzył i poprowadzil Prezydent Klubu Jacek Parysek , który po powitaniu zebranych i sporządzeniu listy obecności obecności potwirdzil zdolność zebrania do …

Spotkanie 5.12.2022 Read More »

Spotkanie 16.01.2023

Lions Club Gdynia                       Protkół nr 13 /kadencja 2022-2023/ Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 16.01.23 1.Otwarcie Zebrania , sporządzenie listy obecności i przyjęcie porządku obrad Zebranie otworzył i poprowadzil Prezydent Klubu Jacek Parysek , który po powitaniu zebranych i sporządzeniu listy obecności obecności potwierdzil zdolność zebrania do …

Spotkanie 16.01.2023 Read More »

Spotkanie 6.02.2023

Lions Club Gdynia                        Protkół nr 14 /kadencja 2022-2023/ Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 06.02.23 Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia Kolegi Leszka Stachurskiego w którym wyjaśnił pozostałym Kolegom przyczyny swojej mniejszej aktywności w działalności Klubu w mijającym roku .U podstaw mniejszej aktywności legły przyczyny osobisto – …

Spotkanie 6.02.2023 Read More »

Spotkanie 6.03.2023

Lions Club Gdynia                         Protokół nr 15 /kadencja 2022-2023/ Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 06.03.23 Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania zebranych Członków LC Gdynia przez Prezydenta Jacka Paryska oraz zapytania o ewentualne uwagi do przedstawionej w zawiadomieniu agendy. Przy braku uwag Prezydent LC Gdynia otworzyl …

Spotkanie 6.03.2023 Read More »

Spotkanie 3.04.2023

Lions Club Gdynia                         Protokół nr 16 /kadencja 2022-2023/ Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 03.04.23 Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania zebranych Członków LC Gdynia przez Prezydenta Jacka Paryska oraz zapytania o ewentualne uwagi do przedstawionej w zawiadomieniu agendy. Przy braku uwag Prezydent LC Gdynia otworzyl …

Spotkanie 3.04.2023 Read More »

Spotkanie 11.09.2023.

Lions Club Gdynia nr 1 /kadencja 2023-2024/ Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 11.09.23 Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania zebranych Członków LC Gdynia przez Prezydenta Jacka Paryska oraz przyjęcia przez zebranych agendy spotkania przesłanej uprzednio do wszystkich członków Klubu. Po tych wstępnych punktach organizacyjnych przystąpiono do omawiania …

Spotkanie 11.09.2023. Read More »

Scroll to Top