Spotkanie 3.04.2023

Lions Club Gdynia

 

                      Protokół nr 16 /kadencja 2022-2023/

Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 03.04.23

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania zebranych Członków LC Gdynia przez Prezydenta Jacka Paryska oraz zapytania o ewentualne uwagi do przedstawionej w zawiadomieniu agendy. Przy braku uwag Prezydent LC Gdynia otworzyl zebranie. Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną agendę.

Na podstawie listy obecności stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania wiążących uchwał. Według listy obecności na 28 członków Klubu uprawnionych do głosowania obecnych jest 21 Członków co daje frekwencje 75

 

1. Prezentacja własna kandydatów na członków LC Gdynia Kol. Roman Wójcik

    Kol. Grzegorz Morawski

W ramach realizacji pierwszego punktu agendy zebrania zaprezentowali się dwaj kandydaci na członków LC Gdynia  Kol. Roman Wójcik oraz Kol.Grzegorz Morawski. Obu kolegów łączy fakt przynależności w mienionych latach do Rottary Club gdzie pełnili różne funkcje włącznie przez dwie kadencje każdy z kolegów pełnił funkcje Prezydenta Klubu. Związani są z dzialalnością  w prywatnym buisnesie. Z zamiłowania Kol. Roman jest aktywnym kolarzem amatorem natomiast Kol. Grzegorz kolekcjonuje malarstwo współczesne.

2.Spektakl „Szalone Nożyczki” – dystrybucja cegiełek

Krótką informacje o stanie zaawansowania prac nad cegiełkami przedstawił Sławek Kitowski.  Cegiełki są w zasadzie gotowe i zawierają wszystkie informacje co do miejsca ,terminu i celu spektaklu , który przewidywany jest na 2h i 40 min.

Po Świętach Wielkanocnych cegiełki będą drukowane i rozdysponowane wg złożonych zamówień.

3. Biesiada w Del Mar (po spektaklu)

Po spektaklu kol. którzy zadeklarowali udział w kolacji wraz z swoimi gośćmi spotykają się w restauracji Del Mar. Łącznie wszystkie miejsca tj. 120  zostały wyprzedane. Zostały przedstawione dwie wersje cateringu z których wybrany został wariant szwedzkiego stolu.Koszt uczestnictwa w kolacji został określony na 100 Pln.

4. Stan realizacji projektu karetka dla hospicjum

Prezydent Jacek Parysek poinformował o stanie realizacji tego projektu.

Ambulans rocznik 2018 z doskonałym wyposażeniem został zakupiony przez firme Euro Car.Jednocześnie poinformowano ,że grant w wysokości 70 tyś Pln został prze LCIF przyznany i zostanie w pierwszej dekadzie maja przelany na konto Okregu LC Gdańsk. Karetka ma zostać oznakowana symbolami LC Amber , LC Gdynia i LCIF jako fundatorzy.Pojazd ma być uroczyście przekazany na dziedzińcu hospicjum.

Kol. Adam Weintrit podjął temat ubezpieczenia pojazdu. Wg ustaleń ubezpieczenie pokrywa hospicjum. Padła też propozycja z strony Leszka Fiertka aby karetka wraz z pełnym oklejeniem została wystawiona przed Teatrem Muzycznym w dniu spektaklu „Szalone Nozyczki” 

5. Stan realizacji grantu pomocowego dla uchodźców ukraińskich w Pucku

Na wstępie Wojtek Dmochowski poinformował ,że grant w wysokości 165 tyś Pln został przyznany. Kwota ta zostanie przekazana na zakup artykułów spożywczych o dużej różnorodności – 107 produktów. Będzie to pomoc dedykowana a dostawy będą realizowane w trzech etapach .Pierwsza dostawa ma być zrealizowana 01.04.23. Cala kwota grantu musi być zrealizowana do końca czerwca br.

6.Przebudowa strony internetowej Klubu.

Prezydent Jacek Parysek przedstawił stan prac nad przebudową klubowego konta internetowego. Stronę będzie przebudowywała profesjonalna firma w promocyjnej cenie 4.000 Pln. Projekt będzie zrealizowany w ciągu dwóch tygodni. Do strony będzie dostęp mieli wszyscy członkowie LC Gdynia. Administratorem strony będzie Zarząd LC Gdynia. Koszty przebudowy strony będą zrealizowane z konta składkowego LC Gdynia.

7. Współpraca z Szkołą Muzyczną w Gdyni

W ramach tego punktu spotkania padły dwie propozycje współpracy z gdyńską Szkołą Muzyczną

1. W ramach promocji najzdolniejszych uczniów szkoły wspólnie z Dyrekcją szkoły wytypowanie jednej osoby , której byłoby przyznane stypendium w wysokości 2500 Pln.

2.W ramach tej formy współpracy cykliczny nasz udział w corocznym przyznaniu nagrody LC Gdynia najzdolniejszemu absolwentowi Szkoly Muzycznej w Gdyni. Propozycja ta głosami wszystkich zebranych była „za”

8.Wolne wnioski

W ramach wolnych wniosków Michał Szpajer zaproponował kontynuacje pracy Zarządu LC Gdynia w obecnym składzie w kolejnej kadencji. Temat będzie miał swoją kontynuacje na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Srawozdawczo Wyborczym wyznaczonym na 08.05.23

 

Na tym zebranie zakończono

 

Protokółował

Józef Juszczyszyn

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top