Wizyta przedstawicielki LCI w Trójmieście Wrzesień 2023

Wizyta przedstawicielki LCIF Julie  Boonprasarn w dniach 11 do 15 września 2023 w Trójmieście.

W dniach od 11 do 15 września 2023r.,  przebywała w Polsce Julie Boonprasarn – Sr. Global Grants Specialist z Global Grants Department Lions Clubs International Foundation. Julia jest odpowiedzialna za granty przyznawane klubom oraz okręgom Lions w Europie. Pierwsze 3 dni Julie spędziła w Trójmieście. Lions Club Gdynia również włączył się w organizację tego pobytu. W poniedziałek, 11 września odbyło się spotkanie w gdyńskim hospicjum Św. Wawrzyńca a konkretnie domu hospicyjnym dla dzieci, „Bursztynowa Przystań” na gdyńskim Oksywiu. W spotkaniu obok Katarzyny Gebert z LC Amber (koordynatora LCIF w Okręgu 121 Polska) oraz drugiej przedstawicielki tego klubu, Mirosławy Szczęsnej, uczestniczyli członkowie LIons Club Gdynia: Jacek Parysek (Prezydent klubu) oraz Marek Szwaj, Józek Juszczyszyn oraz Wojciech Dmochowski. Głównym celem była prezentacja karetki która została przekazana w tym roku dla hospicjum „Bursztynowa Przystań” jako dar trójmiejskich klubów LC Amber oraz LC Gdynia. Jej wartość wyniosła ponad 160 tys. zł z czego 50% wyniosło dofinansowanie LCIF w ramach grantu udzielonego naszym klubom. Doskonale wyposażona karetka zastąpiła inną wyeksploatowaną, która była w posiadaniu hospicjum.   Po hospicjum gości oprowadził ks. Grzegorz Miloch oraz dr Alina Sowa, opiekująca się pensjonariuszami domu.  Julie Boonprasarn była pod wrażaniem nie tylko wyposażenia domu ale także działalności mającej na celu złagodzenie cierpień chorych dzieci.

Po wizycie w hospicjum pojechaliśmy na gdyński Skwer Kościuszki gdzie pokazano Julie modele „Daru Pomorza”, „Orła” oraz „Błyskawicy” zbudowane w taki sposób aby była możliwość  „oglądania” tych okrętów przez niewidomych. Modele zostały ufundowane między innymi przez LC Gdynia oraz miejscowy klub Rotary.  Ponieważ był to dzień 11 września, złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą zamach na WTC, co zostało bardzo ciepło przyjęte przez przedstawicielkę LCIF i obywatelkę USA. Po południu odbyło się spotkanie z Prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim oraz wizyty w DS8 oraz CWU, ale już bez udziału przedstawicieli LC Gdynia.

W środę, 13 września spotkaliśmy się na zamku w Rzucewie, w którym obok członków LC Gdynia (Wojciech i Michał Dmochowscy) oraz LC Amber, uczestniczyli pracownicy MOPS w Wejherowie, przedstawiciel władz powiatu wejherowskiego, burmistrz miasta Puck a także przedstawiciele ukraińskich uchodźców (psycholog zapewniający pomoc w adaptacji). Gospodarz spotkania a zarazem właściciel zamku opowiedział o warunkach i ilości uchodźców z Ukrainy którym zapewniał zakwaterowanie  w zamku. Poinformowano Julie o zakresie pomocy żywnościowej ale również odzieżowej którą zorganizowały kluby Lions (LC Gdynia, LC Amber). Poważny udział w finansowaniu zapewniła LCIF. W czasie dyskusji zostały poruszone problemy związane z adaptacją do polskich warunków uchodźców z Ukrainy zarówno w powiecie wejherowskim jak i puckim. Jednym z problemów pozostaje koszt nostryfikacji dyplomów osób które posiadają wyższe wykształcenie uzyskane w Ukrainie (lekarze informatycy itp.). Po otrzymaniu list potrzebujących od władz Wejherowa i Pucka, kluby Lions przeanalizują możliwość sfinansowania kosztów nostryfikacji dyplomów – również w oparciu o granty otrzymane od LCIF.

Po wizycie w Rzucewie, przedstawiciele klubów trójmiejskich (LC Amber, LC Gdynia, LC Neptun) a także Gubernator Okręgu 121 Polska – Hania Sobiech, spotkali się w parafii Św.Mikołaja w Gdyni- Chylonii.  Przy tamtejszym Stowarzyszeniu Św. Mikołaja ma swoją siedzibę Spółdzielnia Socjalna „Dobre Miejsce”. Zajmuje się ona reintegracją społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednak główną działalnością jest przygotowywanie darmowych posiłków dla potrzebujących. Wyposażenie kuchni zostało sfinansowane w części przez trójmiejskie kluby Lions.       50 – procentowy udział w kosztach uzyskano w ramach grantu z LCIF. Dziennie wydawanych jest ponad 100 posiłków, również w oparciu o umowę podpisaną z gdyńskim MOPS. Ksiądz Jacek Socha pokazał kuchnię, pomieszczenia socjalne, studio nagrań (dla młodzieży) a także oprowadził po kościele Św. Mikołaja. W czasie wizyty rozdano zupy dla potrzebujących a Julie Boonprasarn osobiście brała udział w dystrybucji posiłków.

 Wieczorem 13.09 umożliwiono Julie obejrzenie nowej premiery w gdyńskim Teatrze Muzycznym – „Dziewczyny z kalendarza”.

Przedstawicielka LCIF bardzo pozytywnie oceniła działania klubów trójmiejskich zarówno w działalności charytatywnej jak i wykorzystaniu funduszy otrzymanych z LCIF w ramach przyznanych grantów.

W dniach od 11 do 15 września 2023r.,  przebywała w Polsce Julie Boonprasarn – Sr. Global Grants Specialist z Global Grants Department Lions Clubs International Foundation. Julia jest odpowiedzialna za granty przyznawane klubom oraz okręgom Lions w Europie. Pierwsze 3 dni Julie spędziła w Trójmieście. Lions Club Gdynia również włączył się w organizację tego pobytu. W poniedziałek, 11 września odbyło się spotkanie w gdyńskim hospicjum Św. Wawrzyńca a konkretnie domu hospicyjnym dla dzieci, „Bursztynowa Przystań” na gdyńskim Oksywiu. W spotkaniu obok Katarzyny Gebert z LC Amber (koordynatora LCIF w Okręgu 121 Polska) oraz drugiej przedstawicielki tego klubu, Mirosławy Szczęsnej, uczestniczyli członkowie LIons Club Gdynia: Jacek Parysek (Prezydent klubu) oraz Marek Szwaj, Józek Juszczyszyn oraz Wojciech Dmochowski. Głównym celem była prezentacja karetki która została przekazana w tym roku dla hospicjum „Bursztynowa Przystań” jako dar trójmiejskich klubów LC Amber oraz LC Gdynia. Jej wartość wyniosła ponad 160 tys. zł z czego 50% wyniosło dofinansowanie LCIF w ramach grantu udzielonego naszym klubom. Doskonale wyposażona karetka zastąpiła inną wyeksploatowaną, która była w posiadaniu hospicjum.   Po hospicjum gości oprowadził ks. Grzegorz Miloch oraz dr Alina Sowa, opiekująca się pensjonariuszami domu. Julie Boonprasarn   była pod wrażaniem nie tylko wyposażenia domu ale także działalności mającej na celu złagodzenie cierpień chorych dzieci.

Po wizycie w hospicjum pojechaliśmy na gdyński Skwer Kościuszki gdzie pokazano Julie modele „Daru Pomorza”, „Orła” oraz „Błyskawicy” zbudowane w taki sposób aby była możliwość  „oglądania” tych okrętów przez niewidomych. Modele zostały ufundowane między innymi przez LC Gdynia oraz miejscowy klub Rotary.  Ponieważ był to dzień 11 września, złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą zamach na WTC, co zostało bardzo ciepło przyjęte przez przedstawicielkę LCIF i obywatelkę USA. Po południu odbyło się spotkanie z Prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim oraz wizyty w DS8 oraz CWU, ale już bez udziału przedstawicieli LC Gdynia.

W środę, 13 września spotkaliśmy się na zamku w Rzucewie w którym obok członków LC Gdynia (Wojciech i Michał Dmochowscy) oraz LC Amber, uczestniczyli pracownicy MOPS w Wejherowie, przedstawiciel władz powiatu wejherowskiego, burmistrz miasta Puck a także przedstawiciele ukraińskich uchodźców (psycholog zapewniający pomoc w adaptacji). Gospodarz spotkania a zarazem właściciel zamku opowiedział o warunkach i ilości uchodźców z Ukrainy którym zapewniał zakwaterowanie  w zamku. Poinformowano Julie o zakresie pomocy żywnościowej ale również odzieżowej którą zorganizowały kluby Lions (LC Gdynia, LC Amber). Poważny udział w finansowaniu zapewniła LCIF. W czasie dyskusji zostały poruszone problemy związane z adaptacją do polskich warunków uchodźców z Ukrainy zarówno w powiecie wejherowskim jak i puckim. Jednym z problemów pozostaje koszt nostryfikacji dyplomów osób które posiadają wyższe wykształcenie uzyskane w Ukrainie (lekarze informatycy itp.). Po otrzymaniu list potrzebujących od władz Wejherowa i Pucka, kluby Lions przeanalizują możliwość sfinansowania kosztów nostryfikacji dyplomów – również w oparciu o granty otrzymane od LCIF.

Po wizycie w Rzucewie, przedstawiciele klubów trójmiejskich (LC Amber, LC Gdynia, LC Neptun) a także Gubernator Okręgu 121 Polska – Hania Sobiech, spotkali się w parafii Św.Mikołaja w Gdyni- Chylonii.  Przy tamtejszym Stowarzyszeniu Św. Mikołaja ma swoją siedzibę Spółdzielnia Socjalna „Dobre Miejsce”. Zajmuje się ona reintegracją społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednak główną działalnością jest przygotowywanie darmowych posiłków dla potrzebujących. Wyposażenie kuchni zostało sfinansowane w części przez trójmiejskie kluby Lions.       50 – procentowy udział w kosztach uzyskano w ramach grantu z LCIF. Dziennie wydawanych jest ponad 100 posiłków, również w oparciu o umowę podpisaną z gdyńskim MOPS. Ksiądz Jacek Socha pokazał kuchnię, pomieszczenia socjalne, studio nagrań (dla młodzieży) a także oprowadził po kościele Św. Mikołaja. W czasie wizyty rozdano zupy dla potrzebujących a Julie Boonprasarn osobiście brała udział w dystrybucji posiłków.

 Wieczorem 13.09 umożliwiono Julie obejrzenie nowej premiery w gdyńskim Teatrze Muzycznym – „Dziewczyny z kalendarza”.

Przedstawicielka LCIF bardzo pozytywnie oceniła działania klubów trójmiejskich zarówno w działalności charytatywnej jak i wykorzystaniu funduszy otrzymanych z LCIF w ramach przyznanych grantów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top