Spotkanie miesięczne 5.12.2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lions Club Gdynia

 

 

 

                      Protkół nr 12 /kadencja 2022-2023/

Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 05.12.22

 

1.Otwarcie Zebrania , sporządzenie listy obecności i przyjęcie porządku obrad

Zebranie otworzył i poprowadzil Prezydent Klubu Jacek Parysek , który po powitaniu zebranych i

sporządzeniu listy obecności obecności potwirdzil zdolność zebrania do podejmowania wiążących

uchwał. Według listy obecności na 27 Członków Klubu uprawnionych do głosowania obecnych jest

16 Członków co daje frekwencje 60 %

Nastepnie Prezydent Klubu poddał pod głosowanie projekt  agendy zebrania co Członkowie Klubu

W głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowali.

2.Koncert Noworoczny

Omówiono stan przygotowań do koncertu oraz dystrybucje cegiełek. Nadal nie udało się

zmodyfikować formuły dystrybucji cegiełek co powoduje ,że część Członkow Klubu nie została uwzględniona na liście dystrybucyjnej co wywołalo ożywioną dyskusję na temat wypracowania w przeszłości systemu zapewniającego zabezpieczenie Czlonków Klubu w pozyskanie określonej liczby cegiełek. W trakcie dyskusji Michal Dmochowski wystapil z propozycją zbierania do „puszek”

dodatkowych datków pieniężnych przez wolontariuszy. Jednocześnie dwaj Członkowie Klubu w osobach Michala Juszczyszyna i Michala Dmochowskiego zobowiązali się do zapewnienia pomocy przy obsłudze banerów reklamowych

3. Kolacja Wigilijna w restauracji „Tlusta Kaczka”

Kolega Leszek Fiertek poinformował o dopięciu wszystkich szczegółów związanych z przygotowaniem kolacji Wigilijnej w restauracji „Tłusta Kaczka”. Impreza odbędzie się w dniu 10.12.22 o godz 18.00 przedstawiono menu całej imprezy oraz potwirdzono cenę 100 Pln/osoba.

W trakcie trwania kolacji przeprowadzona zostanie uroczysta ceremonia przyjęcia w poczet Członków Klubu trzech kolegów Tomka Marczyńskiego , Michała Ryterskiego oraz Michała Juszczyszyna. W związku z odejście z Klubu jej współzałożyciela oraz wieloletniego Członka

Jędrzeja Czajkowskiego w dowód ogromnego uznania dla położonych przez niego zasług w działalności Klubu,Prezydent Klubu wystąpił z propozycją uhonorowania Jędrzeja Czajkowskiego statuetką „Zlotego Lwa” okolicznościową laudacje zobowiązał się przygotować Michał Szpajer.

Ceremonia wręczenia statuetki odbędzie się w trakcie kolacji Wigilijnej

Jednoczesnie postanowiono w przyszłości powolać Kapitulę , która nadawała by takie wyróżnienie szczególnie zasłużonym dla Klubu kolegom z wewnątrz jak również zewnątrz naszego Klubu. Pomysł będzie przedyskutowany i doprecyzowany na kolejnym spotkaniu Klubowym

4.Decyzja Henryka Dąbrowskiego

W trakcie kolejnego punktu spotkania Prezydent Klubu poinformował o złożeniu na jego ręce przez Kolegę Henryka Dąbrowskiego pisma wypowiadającego jego udział w strukturach LC Gdynia uzasadniając to względami osobistymi. Jako że Kolega Dąbrowski jest również współzałożycielem naszego Klubu oraz był jego wieloletnim członkiem i poprzez pełnienie różnych funkcji włącznie z stanowiskiem Prezydenta Klubu przyczynił się do jego rozwoju , postanowiona zastanowić się na przeszłym spotkaniu nad formą uroczystego pożegnania Kolegi Henryka Dąbrowskiego.

5.Uroczysta sesja Rady Miasta Puck

Z okazji 64 rocznicy urodzin Miasta Puck, odbyla się uroczysta Sesja Rady Miasta na którą został zaproszony Prezydent LC Gdynia Jacek Parysek. Sesja została poprzedzona uroczystym spotkaniem na Rynku w Pucku z jego mieszkańcami. Impreza miała charakter wesołego spotkania z udziałem lokalnych orkiestr i zaproszonych gości.

Nastepnie w gmachu Urzedu Miasta odbyła się uroczysta Sesja RM na której to LC Gdynia otrzymał wyróżnienie za duży wkład w opiekę nad uchodźcami z Ukrainy przebywającymi na terenie Miasta Puck. W trakcie omawiania tego punktu Prezydent Klubu nawiązał do działań Barabary i Michala Dmochowskich w zakresie zakupu oraz przygotowania do wysyłki paczek z zimowymi kurtkami dla uchodźców z Ukrainy.Za zaangażowanie w ten projekt oraz jego przeprowadzenie serdecznie im podziekowal.

6. Konwencja w Legnicy

Dwaj Członkowie naszego Klubu w osobach Andrzeja Galubińskiego oraz Jacka Paryska wzięli udział w Konwencji Okręgowej , która odbyla się w Legnicy. Z relacji naszych reprezentantów wynikało ,że panował wśród uczestników Konwencji bardzo dobry klimat w stosunku do dzialalności naszego Okręgu.Nie obylo się jednak bez „zgrzytów” a to za sprawą Mariana Sienkowskiego , który w swoim wystąpieniu zarzucil szereg nie prawidłowości w realizacji projektu „Dobra Kuchnia”. Spotkalo się to z ostrą reakcją z strony Prezydenta LC Gdynia.

7.Charytatywny Bal Wiedeński LC Elbląg

Prezydent Klubu Jacek Parysek przekazał zaproszenie od kolegów z LC Elbląg na Charytatywny Bal Wiedeński , który odbędzie się w dniu 03.02 23 w Nowej Holandii (kolo Elbląga). Koszt uczestnictwa w Balu 400 Pln/osoba. Osoby zainteresowane uczestnictwem winny się zgłosić do Prezydenta naszego Klubu.

No tym spotkanie się zakończyło.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top