Spotkanie 5.11.2023

Lions Club Gdynia

 

                      Protokół nr 3 /kadencja 2023-2024/

Z zebrania Członków LC Gdynia w dniu 06.11.23

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania zebranych Członków LC Gdynia przez Prezydenta Jacka Paryska oraz przyjęcia przez zebranych proponowanej nastepujacej agendy :

1.    Omówienie spraw związanych z dobroczynnym Koncertem Sylwestrowym w dniu 06.01.24

2.    Propozycja kolacji biesiadnej w restauracji Del Mare po Koncercie Sylwestrowym

3.    Informacja o przygotowaniach projektu – obóz wakacyjny dla dzieci z ubogich rodzin

4.    Propozycja Klubowej Kolacji Wigilijnej

5.    Zaproszenie na 25 lecie LC Amber Gdańsk

6.    Sprawozdanie z spotkania prezydentów LC z Gubernatorem Okręgu

7.    Wolne wnioski

Na podstawie listy obecności stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania wiążących uchwał. Według listy obecności na 32 Członków LC Gdynia uprawnionych do głosowania obecnych było 21 Członków co daje frekwencje 66 %

 

AD. 1

Według informacji przekazanej przez Jacka Paryska wszystkie 768 cegiełek będących w gestii Członków naszego Klubu zostało sprzedanych. Pozostałe cegiełki w ilości ponad 400 szt. zostały rozprowadzone przez inne Kluby. Zapotrzebowanie na dodatkowe cegiełki  było w ilości ponad 200 szt. Liczby te przekładają się na spodziewany wpływ z tytułu sprzedaży cegiełek w kwocie 163 680 Pln. Łączna kwota będąca sumą wpłat sponsorów oraz sprzedaży cegiełek opiewa na 178 900 Pln.

Wynik jest iście imponujący co podkreślił Prezydent Jacek Parysek i jednocześnie serdecznie podziękował wszystkim członkom naszego Klubu za zaangażowanie w sprzedaż cegiełek. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do kolegów którzy nie wykonali jeszcze przelewów za zamówione cegiełki aby w tytule przelewu nie pisać „za bilety”.

Kolega Michał Szpajer zwrócił uwagę żeby w opisie celu zbiórki umieszczonego na cegiełce unikać sformułowania „dzieci z biednych rodzin” a  zastąpić je sformułowaniem „dzieci z ubogich rodzin”. Padła propozycja Sławka Kitowskiego żeby celem zwiększenia dochodu z Koncertu przeprowadzić przed i w trakcie przerw w Koncercie zbiórkę do skarbonek .Pomysł poparł Michał Szpajer jednocześnie spotkały się dwie koncepcje co do osób zbierających. Jedna zakłada przeprowadzenie zbiórki przez adeptki Studium Teatralnego natomiast druga przez nasze żony. Ustalono że z naszych środków zakupionych zostanie 6 skarbonek. Kolega Arek Gronowski zwrócił uwagę że większość ludzi operuje kartami płatniczymi w związku z tym Leszek Fiertek zaproponował żeby informacja o zbiórce do skarbonek znalazła się treści umieszczonej na cegiełce. Kolega Michal Szpajer wyszedł z propozycją powołania z pośród członków naszego Klubu grupy nadzorującej przeprowadzenie całego procesu zbiórki. Padła też propozycja aby przed Koncertem witać zaproszonych gości lampką musującego wina.

Ad.2

Uroczysta kolacja po koncercie przewidziana jest w restauracji Del Mare na max 110 osób. W związku z pozytywnymi opiniami dotyczącymi zeszłorocznej kolacji w tym roku zostanie zachowana taka sama forma. Orientacyjny koszt zakłada 110 Pln/osoba. Po rozmowie Jacka z menagerem restauracji zostanie drogą mailową skierowane zapytanie do wszystkich kolegów o deklarowanie ilości uczestników.

Ad.3

Do realizacji tego projektu zostanie zatrudniona profesjonalna firma która taki obóz zorganizuje. Nasza rola sprowadzi się do zabezpieczenia środków na ten cel. Ilość uczestników uzależniona będzie od wielkości środków jakie uda nam się pozyskać. Pan Prezydent zrobił wstępne rozeznanie wśród gdyńskich szkół co do selekcji uczestników. Zakłada się , że obóz będzie miał miejsce w woj. Pomorskim w promieniu nie większym niż 100 km od Gdyni. Kol Zygmunt Pastwa wspólnie z Jackiem Paryskiem odbyli rozmowę z Prezesem MAG Gdynia Panem Michałem Śmigielskim , który zadeklarował wsparcie przez jego firmę tego projektu kwotą 10.000 Pln.

Ad.4

W dyskusji padła propozycja aby tegoroczna Wigilia Klubowa odbyła się w restauracji „Tłusta Kaczka” w Gdyni w terminie 15.12.23 godz 18.30 lub w niedziele 17.12.23 o godz 17.00. Termin imprezy uzależniony jest od możliwości restauracji. Do prowadzenia rozmów w imieniu LC Gdynia upoważniony został Leszek Fiertek. Po ich zakończeniu o dokładnym terminie Wigilijnej Kolacji wszyscy Koledzy zostaną powiadomieni drogą mailową.

Orientacyjny koszt imprezy to 250 Pln/osoba.

Ad.5

Zaprzyjaźniony z nami Klub Amber Gdańsk obchodzi w tym roku 25 lecie działalności. Celebrowanie tej uroczystości będzie miało miejsce w dniu 10.12.23 r w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku na które to koleżanki z LC Amber Gdańsk wystosowały do nas stosowne zaproszenia. Swój udział w tych uroczystościach zadeklarowało 5 kolegów z naszego Klubu wraz z małżonkami.

Ad.6

W dniu 04.11.23 w systemie on line odbyło się spotkanie 42 Prezydentów LC z Gubernatorem Okręgu. Nasz Klub reprezentował Jacek Parysek. Wg opinii naszego reprezentanta spotkanie nic nie wniosło twórczego. Istotną informacją było to ,że w strukturach Okręgu istnieją duże problemy natury finansowo-prawnej . Grozi to wejściem prokuratury. W związku z nie zatwierdzeniem dokumentów finansowych nie mogła się odbyć jesienna Konwencja Okręgu.

Ad.7

W ramach wolnych wniosków głos zabrał Sławek Kitowski , który przedstawił problem młodej 19 letniej studentki , która w wyniku wypadku straciła palec w prawej dłoni. Zwrócił się do zebranych z propozycją wsparcie tej dziewczyny poprzez zakup protezy tego palca w ramach tzw. małego projektu pomocowego naszego Klubu.

Pomysł uzyskał w głosowaniu 100 % poparcie. Wstępnie koszt zakupu takiej protezy wynosi 5000 Pln. W momencie gdyby rzeczywisty koszt był nieco wyższy ustalono również realizowanie tego projektu.

Na tym spotkanie zakończono

Protokółował

Józef Juszczyszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top