Spotkanie 11.09.2023

Lions Club Gdynia

 

                      Protokół nr 1 /kadencja 2023-2024/

Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 11.09.23

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania zebranych Członków LC Gdynia przez Prezydenta Jacka Paryska oraz przyjęcia przez zebranych agendy spotkania przesłanej uprzednio do wszystkich członków Klubu. Po tych wstępnych punktach organizacyjnych przystąpiono do omawiania przyjętej agendy

Na podstawie listy obecności stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania wiążących uchwał. Według listy obecności na 31 członków Klubu uprawnionych do głosowania obecnych było 18 Członków co daje frekwencje 58 %

 

1. Omówienie wizyty oraz spotkań z Panią Julie Boonprasarn – Global Grants Specialist / Global Grants Department

W ramach realizacji pierwszego punktu agendy zebrania Pan Prezydent zaprezentował program pobytu w dniu 11.09.23 oraz plan na 13.09.23 naszego gościa Pani Julie Boonprasarn. Nasz gość był osobą , która finalnie zatwierdziła grant na zakup karetki dla Gdyńskiego Hospicjum „ Bursztynowa Przystań”. W związku z tym pierwsze spotkanie w czasie jej pobytu odbyło się właśnie na terenie hospicjum. W czasie jego trwania zaprezentowano zakupioną karetkę oraz wykonano serię pamiątkowych zdjęć z udziałem naszego gościa oraz towarzyszącej nam Kasi Gebert i przedstawicielki LC GEDANIA. Kolejnym punktem pobytu było zaprezentowanie przez Panią Doktor Sowę oraz Dyr. Hospicjum całego obiektu co na wszystkich zebranych wywarło ogromne wrażenie. Po wizycie w hospicjum nasi goście oraz licznie im towarzyszący członkowie naszego klubu przenieśli się na Skwer Kościuszki w Gdyni gdzie zaprezentowaliśmy gościom ufundowane przez LC Gdynia makiety okrętu wojennego Błyskawica , żaglowca Dar Pomorza oraz okrętu podwodnego Orzeł. W trakcie pobytu na Skwerze Kościuszki z racji tego ,że w dniu 11.09.23 przypadała kolejna rocznica zamachu na WTC w Nowym Jorku Pani Julie Boonprasarn  złożyla na pamiątkowej płycie upamiętniającej te tragiczne wydarzenia wiązanke żółto niebieskich kwiatów.

W ramach dalszego pobytu naszego gościa w Gdyni Prezydent Jacek Parysek przedstawil harmonogram zwiedzania „Dobrej Kuchni” przy Parafi Św.Mikolaja w Chyloni. Joko ,że projekt ten był w znacznej części finansowany z grantu otrzymanego z LCF.

2.Prezentacja kandydata Tomasza Ubskiego na członka LC Gdynia

W ramach tego punktu zebrania Prezydent LC Gdynia wyraził swoje zadowolenie z powodu rozrastania się naszego Klubu do liczby 31 Członków na chwile obecną. Jednoczęśnie zapowiedział uroczyste przyjęcie trzech naszych kolegów tj. Arkadiusza Gonowskiego, Romana Wójcika oraz Grzegorza Morawskiego w poczet Czlonków LC Gdynia podczas imprezy integracyjnej w dniu15.09.23r.

Nastepnie kol. Jozek Juszczyszyn przedstawił kandydata na członka LC Gdynia kol. Tomasza Ubskiego. W krótkim wystąpieniu kol. Tomasz Ubski opowiedział swoje interesujące cv. Wynikało z niego ,że Tomek jest młodym dynamicznym pracodawcą związanym z branżą transportowo-logistyczną. Kandydatura Tomasza uzyskala 100 % poparcie zgromadzonych kolegów w kwestii przyjęcia go w poczet kandydatów LC Gdynia.

3. Współpraca z Teatrem Muzycznym w Gdyni

Prace nad tym tematem są mocno zaawansowane. Kolega Sławek Kitowski przedstawił harmonogram działań na najbliższy czas. W pażdzierniku duża grupa naszych członków będzie uczestniczyła w spektaklu „Dziewczyny z Kalendarza. Na 06.01.24 będziemy realizować „Koncert Sylwestrowy” , którego program na obecną chwile nie jest jeszcze znany. Wstępnie zebrani ustalili cenę pierwszych miejsc na 170 Pln.

Z kolei na dzień 20.04.24 ustalono wstępnie realizacje spektaklu charytatywnego na Scenie Nowej Teatru Muzycznego „ Wszystko w rodzinie”. Na kolejnych spotkaniach zebranie LC Gdynia będzie musiało podjąć decyzję czy projekt ten będziemy realizować.

4.Wolne wnioski

W ramach wolnych wniosków Sławek Kitowski zgłosil propozycje zaprojektowania oraz wyprodukowania specjalnych „Cegielek LC” , którymi byliby honorowani sponsorzy wspierający nasze działania statutowe. Cegiełki były by zróżnicowane kolorystycznie złote , srebrne, i brązowe w zależności od wielkości wsparcia. W ramach tego punktu padła też propozycja wydania specjalnych wersji Dyplomu Honorowego z naszym logiem.

Głos zabrał Jacek Parysek nawiązując do projektu zakupu na potrzeby Hospicjum „Bursztynowa Przystań” karetki. Otóż do momentu uzyskania grantu z LCF „Euro Car” wyłożył pieniądze oraz dokonał bezpłatnego przeglądu zakupionego sprzętu. Z tytułu tego Pan Prezydent podziękował dwóm braciom naszych klubowych kolegów tj. Wojtka Dmochowskiego oraz Leszka Fiertka będących pracownikami „Euro Car” za okazaną pomoc. Specjalne podziękowania Jacek Parysek przekazał koledze Markowi Szwajowi za przygotowanie raportu dla LCF z wykonania tego grantu.

Kolega Leszek Fiertek zaproponował zastanowienie się nad pomysłem na jaki główny cel nakierowana będzie nasza działalność w nowym 2024 r.

Kolega Tadeusz Kul wyszedł z propozycją nawiązania kontaktu klubem LC Plymuth i nawiazania współpracy miedzy naszymi klubami.

 

Na tym zebranie zakończono

 

Protokółował

Józef Juszczyszyn

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top