Lioni dla Ukrainy

LIONS CLUB GDYNIA – WE SERVE. My, członkowie LIONS CLUB GDYNIA, działający charytatywnie od 27 lat, spotykamy się na zebraniach klubowych w Domku Żeromskiego w Orłowie. Na marcowym podsumowaliśmy dochód z naszego niedawnego Koncertu Dobroczynnego w Teatrze Muzycznym w Gdyni (dla tysiąca osób) na rzecz budowy Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży przez Fundację TVN. Wobec nagłych wyzwań związanych z wojną w Ukrainie, zaoferowaliśmy także, na miarę naszych możliwości, pomoc dla uchodźców. Poniżej przytaczam klubową informację na ten temat, jaką wysłaliśmy do wszystkich Klubów LIONS w Polsce, poprzez publikację w najbliższym numerze „Polskiego Liona”.
Nasza misja WE SERVE, wyznawane poglądy oraz poczucie solidarności powodują, że jako Lioni nie pozostaliśmy obojętni wobec okrucieństw barbarzyńskiej wojny w Ukrainie i hekatomby, jaką powoduje każdego dnia, niosąc śmierć, zniszczenia i niewyobrażalne straty materialne. Doszło do zapaści cywilizacyjnej państwa, a dla tysięcy ludzi – do zagłady ich dotychczasowego świata, do powstania niekończącego się pasma dramatów, cierpień, utraty nadziei oraz exodusu gigantycznej rzeszy uchodźców. Ponad 2 miliony uciekinierów przybyło do naszego kraju, w tym kilkanaście tysięcy do samego Trójmiasta. Takie skutki niesie każda wojna, ale ta w wydaniu imperialnej i autokratycznie rządzonej Rosji szczególnie hańbi i depcze idee człowieczeństwa, bowiem dla agresora życie ludzi i ich godność oraz niezbywalne prawo do wolności nie mają żadnego znaczenia. Dla niego liczy się bowiem tylko brutalna i zniewalająca siła. Nie da się opisać słowami rozmiaru tragedii ludności cywilnej, zwłaszcza dzieci, osób rannych, chorych oraz niepełnosprawnych. I właśnie ku tej grupie – najbardziej opuszczonych, bezbronnych, potrzebujących, pragniemy jako Gdyński Klub LIONS skierować nasze działania pomocowe. Czynimy to w głębokim przekonaniu, iż jako ludzie dobrej woli możemy próbować chociaż w niewielki sposób uczynić świat lepszym i przywrócić mu prymat moralnych kanonów.
Osobom z Ukrainy, przybywającym w ucieczce przed wojną do naszego miasta, okazywana jest wszechstronna i wielokierunkowa pomoc. Czyni to samorząd Gdyni, organizacje społeczne, niezliczone rzesze osób prywatnych oraz woluntariuszy. Między innymi w gdyńskich centrach sąsiedzkich PRZYSTAŃ, które wcześniej pełniły rolę osiedlowych Klubów Seniora, po szybkiej adaptacji pomieszczeń przygotowano łącznie 335 miejsc pobytowych. Natomiast w Przystani Lipowa 15 na Fikakowie (dzielnica Wielki Kack) zamieszkało 30 samotnych kobiet z małymi dziećmi. Objęto je całodobową opieką, zabezpieczając podstawowe potrzeby życiowe, w tym wyżywienie, środki higieny, podstawową opiekę zdrowotną i edukacyjną. Brak było natomiast właściwego zaplecza socjalnego, zwłaszcza wyposażenia pomieszczeń kuchennych w sprzęt AGH i tą kwestię nasz Klub postanowił natychmiast rozwiązać.
Wszystkie samotne matki pochodzą z okolic Ługańska. Są to bardzo młode dziewczyny, które wcześniej przebywały w Domach Samotnej Matki i uciekły z Ukrainy po pierwszych bombardowaniach. Uczyniły to w pośpiechu, nie zabierając żadnych bagaży, nawet wózków dla dzieci. Podróż do Polski trwała 5 dni, odbywała się pociągiem, autobusem, zaś ostatni odcinek do granicy, liczący 40 km, kobiety przebyły pieszo, niosąc dzieci na rękach. Na miejscu okazało się, że większość dzieci jest chora i początkowo był duży problem z udzieleniem im pomocy lekarskiej, gdyż matki nie posiadały w paszporcie pieczątki przekroczenia granicy. Problem rozwiązano dzięki nadzwyczajnej pasji, wyobraźni, pomysłowości wielu osób i ich wrodzonej zdolności rozwiązywania spraw z pozoru niewykonalnych. Chociaż od momentu powstania w 2022 roku ośrodka na Fikakowie, pracują tam społecznie woluntariusze, tłumacze, ratownicy, psycholodzy, pracownicy socjalni MOPS i DOPS oraz wiele innych osób, to jednak borykał się on z wieloma bieżącymi problemami. Z pomocą ruszył więc nasz Klub.
Na zebraniu klubowym w dniu 07.03.2022r powołaliśmy do życia „ad hoc” dwa pierwsze autorskie projekty pomocowe, nakierowane na szeroko rozumianą pomoc Ukrainie. Jeden dotyczył właśnie Domu Samotnej Matki. Dla stworzenia w placówce zaplecza socjalnego, umożliwiającego pomoc 30 matkom z małymi dziećmi zakupiliśmy w trybie natychmiastowym ze środków własnych niezbędny sprzęt AGH (duża lodówko-zamrażarka, suszarka i pralka automatyczna), wydatkując na ten cel ponad 5000 PLN. Już w dniu 08.03.2022 urządzenia dotarły do ośrodka i zostały włączone do eksploatacji. Koordynatorem programu i jego niezwykle sprawnym realizatorem był kolega Jacek Parysek, sekretarz klubu.
Drugi projekt dobroczynny powstał z inicjatywy kolegi klubowego Michała Dmochowskiego, Od wielu lat prywatnie wspomaga on Dom Opieki dla biednych dzieci pochodzenia polskiego w miejscowości Nowy Jaryczów k. Lwowa, nad którym patronat duchowy sprawuje proboszcz parafii, polski ksiądz Jakub Dębski. Zwrócił się on z prośbą o pomoc dla rannych żołnierzy ukraińskich przebywających na tyłach frontu. Również w dniu 07.03.2022r na zebraniu klubowym zapadła decyzja o przeznaczeniu na ten cel kwoty 5 tys PLN. Zaangażowanie i sprawność organizacyjna kolegi Michała spowodowała, iż w trybie ekspresowym zakupił i skompletował 50 indywidualnych zestawów zawierających bieliznę, dresy, piżamę i skarpety. Dodatkowo dzięki własnej inicjatywie i pomocy sponsorów zgromadził skrzynię materiałów opatrunkowych, zimowe buty wojskowe i 100 racji żywnościowych. Cały ładunek w kartonach oznakowanych emblematami LC Gdynia kolega Michał Dmochowski, zorganizowanym na własną rękę transportem, w dniu 13.03.2022 osobiście dostarczył na przejście graniczne i przekazał wysłannikom księdza J. Dębskiego. Już tego samego dnia wieczorem pomoc dotarła do osób potrzebujących. Załączamy dokumentację zdjęciową z obu akcji dobroczynnych.
Wiadomo, iż Dom Samotnej Matki na Fikakowie pełnić ma rolę rotacyjną i po krótkim pobycie pensjonariuszki wraz z dziećmi relokowane będą do takich miejscowości jak Jurata, Jastarnia, Hel, Ustka, Łeba, Jastrzębia Góra, Puck i inne, gdzie matki znajdą zatrudnienie i godziwe zakwaterowanie w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych i sanatoriach, zaś dzieci objęte zostaną opieką żłobka, przedszkola lub podejmą naukę szkolną. Napływ nowych podopiecznych do placówki na Fikakowie postawi jednak przed nami zapewne kolejne wyzwania pomocowe, którym postaramy się ze wszech miar sprostać.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami członkowie Lions Club Gdynia

Spotkanie z Dyrekcją Teatru Muzycznego w Gdyni

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top