Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia na 8 Maja 2023

Szanowni Koledzy Lioni,

 

Zgodnie ze  Statutem Stowarzyszenia LIONS CLUB GDYNIA (§14 ust. 1 i 2),

Zarząd Klubu zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW LIONS CLUB GDYNIA

tzw. Zgromadzenie Wyborcze

w dniu 8 maja 2023 roku  o godz. 17.00. w siedzibie Klubu, tj. w Domku Żeromskiego w Gdyni

Planowany porządek Zgromadzenia:

    Otwarcie obrad przez Prezydenta Klubu (powitanie, sporządzenie listy obecności oraz   informacja o quorum i ważności Zgromadzenia).

 Zatwierdzenie porządku obrad:

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w 2 turach tj. Zgromadzenia Wyborczego i Zgromadzenia Sprawozdawczego (po dokonaniu zawieszenia Zgromadzenia, z chwilą zrealizowania porządku obrad I tury).            
 2. Przyjęcie uchwały o zmianie terminu przedłożenia przez Komisję Rewizyjną  sprawozdania z kontroli i oceny działalności Klubu w kadencji 2022/2023 w związku z planowanym zawieszeniem obrad Walnego Zgromadzenia Członków po zrealizowaniu porządku obrad I tury.
 3. Przyjęcie uchwały o przełożeniu na terminpóźniejszy procedur głosowania nad  udzieleniem absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za okres działalności w kadencji 2022/2023.
 4. Przyjęcie do wiadomości treści sprawozdania z działalności Zarządu Klubu

w kadencji 2022/2023.

Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowań i wyborów.  
 3. Wybory prezydenta, I wiceprezydenta, II wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika klubu;
 • zgłoszenie kandydatur,
 • potwierdzenie przez kandydatów zgody na kandydowanie,
 • głosowanie,
 1. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowań.
 2. Krótkie wystąpienie Prezydenta kadencji 2022/2023 i Prezydenta elekta na nową kadencję 2023/2024. 
 3. Zawieszenie Walnego Zgromadzenie Członków LC Gdynia.

Przypominamy, że obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

 

             Józef Juszczyszyn                                                     Jacek Parysek

           Sekretarz LC Gdynia                                              Prezydent LC Gdynia

               w kadencji 2022/2023                                                                            w kadencji 2022/2023

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top