Michał Dmochowski

dmochowskimichal1971@gmail.com

Wojciech Dmochowski

w.dmochowski@wp.pl

Leszek Fiertek

lfiertek@wp.pl

Jerzy Folga

jolgaur@gmail.com

Andrzej Galubiński

agal@mp.pl

Marcin Gniazdowski

mgniazdowski@almarfish.pl

Arkadiusz Gronowski

agronowski@hotmail.co.uk

Józef Juszczyszyn

joj@balticcontrol.com

Michał Juszczyszyn

plmicjus@gmail.com

Andrzej Karnabal

karnabal.andrzej@gmail.com

Leszek Kędzierski

l.kedzierski@post.pl

Sławomir Kitowski

slawomir@kitowski.pl

Wojciech Kodłubański

wkodlubanski@gmail.com

Tadeusz Kul

Baltnica36@wp.pl

Tomasz Marczyński

t.marczynski@balticon.pl

Grzegorz Morawski

morawski@polyhose.pl

Jacek Parysek

jaceparys@gmail.com

Zygmunt Pastwa

ziggy@jupitershipping.pl

Piotr Przybyłowski

p.przybylowski@wznj.umg.edu.pl

Michał Ryterski

mirryt@hotmail.com

Lech Stachurski

leon@lunatum.net

Michał Szpajer

majkszpajer@wp.pl

Jerzy Szulist

jerzy.szulist@onet.pl

Marek Szwaj

marek.szwaj@verico.pl

Zbigniew Szychowski

radcasz@poczta.onet.pl

Marek Szymoński

mszymonski@o2.pl

Henryk Tomaszewski

tomaszewskihenryk@gmail.com

Tomasz Ubski

prezes@tomi.gdynia.pl

Adam Weintrit

a.weintrit@umg.edu.pl

Aleksander Wellenger

a.wellenger@wp.pl

Roman Wójcik

roman.wojcik@sword.pl

Olgierd Wyszomirski

o.wyszomirski@zkmgdynia.pl

Scroll to Top