Lions Club Gdynia

Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Oficjalny czarter LC Gdynia odbył się 30 czerwca 1995 r., przy wsparciu Lions Club Bremen Wuemme i LC Gdańsk Gedania oraz Guiding Liona Alojzego Bończy-Tomaszewskiego z LC Gdańsk Neptun. Członkami-założycielami byli panowie, z jednym wyjątkiem – Franciszki Cegielskiej, ówczesnej prezydent Gdyni, która była inicjatorem działalności charytatywnej Klubu.

Początkowo Klub współpracował z kolegami z Bremy, korzystając z ich doświadczenia i realizując wspólne projekty dobroczynne.
Aktualnie Klub liczy 25 członków, a siedzibę ma w Gdyni Orłowie, w Domku Żeromskiego.


Członkowie LC Gdynia AD 2014

Przykłady działalności charytatywnej Lions Club Gdynia w latach 1995-2014:

 • wieloletnia opieka i wsparcie materialnie dla Domów Dziecka w Gdyni, Demptowie i Kościerzynie oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni (1996-2002);
 • finansowanie zakupu aparatury medycznej i pomoc materialna w remoncie i modernizacji Oddziału Intensywnej Opieki i Oddziału Kardiologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie, wspierające fundację Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Serca-Sercom” kierowaną przez ordynatora Michał Szpajera (2000-2009);
 • współfinansowanie corocznych akcji wakacji letnich i zimowych dla kilkuset polskich sierot z domów dziecka na Wileńszczyźnie, wspierające działalność Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna „Osobita” oraz akcję „Rodzina Polska polskiemu dziecku na wschodzie”. Celem była integracja dzieci z rodzinami w Polsce, a rezultatem adopcja dzieci litewskich przez rodziny z Trójmiasta i Pomorza;
 • sprowadzanie darów (żywność, odzież, środki czystości, sprzęt informatyczny itp.) poprzez kontakty międzynarodowe m.in. z Marynarką Wojenną USA i ich dystrybucja do Domów Dziecka i ośrodków opiekuńczo- wychowawczych. W osobistych pracach na rzecz Domu Dziecka w Gdyni uczestniczyli ówczesny ambasador USA w Polsce Nicholas Rey i amerykańscy marynarze z okrętów bazujących w Gdyni;
 • organizowanie konkursów wiedzy o lionizmie wśród młodzieży szkół średnich w Gdyni i finansowanie zagranicznych wyjazdów laureatów, przy wsparciu LC Bremen Wuemme;
 • wspieranie finansowe od kilku lat procesu rehabilitacji medycznej Kamila Szatalskiego, młodego prawnika poszkodowanego w wypadku drogowym – od początkowego stanu walki o życie do etapu odzyskiwania mowy i zdolności manualnych;
 • wspomaganie finansowe i organizacyjnie pionierskiego programu szkolenia psów asystujących (jako jedyny LC w Polsce). Labradorka Kalla przekazana przez Klub niepełnosprawnemu, aktywnemu studentowi z Gdyni Oskarowi Langnerowi odmieniła jego życie i ułatwiła usamodzielnienie się (2009-2011); Klub sfinansował wyszkolenie kolejnego psa asystującego, labradorka „Finka” obecnie czeka na weryfikację, aby swym potencjałem mogła wesprzeć przyszłego opiekuna (2012-2014);
 • dofinansowanie Gdyńskich Specjalistycznych Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych i ich psów asystentów (2014);
 • wspieranie projektów ogólnopolskich i strefowych Klubów Lions:
  1. wspólna akcja klubów Lions na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w 2001 r. w Gdańsku (zakup artykułów pierwszej potrzeby, odzieży i sprzętu AGD);
  2. budowa dziecięcego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Barlinku;
  3. rozbudowa infrastruktury „Towarzystwa opieki nad ociemniałymi” i działu wczesnego wspomagania rozwoju niewidomego dziecka w oddz. w Gdańsku-Sobieszewie (2010-2011);
  4. trzyletni projekt trójmiejskich Klubów Lions: budowę placu zabaw, boiska sportowego i bieżni dla Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni Obłużu (2011-2014).
Klub organizował coroczne imprezy dobroczynne: koncerty, spektakle teatralne, aukcje dzieł sztuki i zbiórki publiczne. Wspierały je gdyńskie firmy: Inter Marine, OPEC, PEWIK Gdynia, MEGA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Chipolbrok, Morska Agencja, Port Consultants. Lioni współpracowali z Teatrem Muzycznym w Gdyni.
W pracach Gabinetu Gubernatora Okręgu 121 Polska uczestniczyli członkowie Klubu: Wojciech Dmochowski i Leszek Fiertek. W ostatnich dwóch latach spiritus movens klubowych działań jest Sławomir Kitowski, twórca i organizator projektów społecznych, obecny prezydent Klubu.
Szacunkowa wartość pomocy udzielonej przez Lions Club Gdynia w latach 1995-2014 to łącznie około 1 mln zł.

Sławomir Kitowski
Prezydent LC Gdynia kadencji 2013/2015