Lions Club Gdynia

   
LIONS CLUB GDYNIA
Oficjalny czarter LC Gdynia odbył się 30 czerwca 1995 r., przy wsparciu Lions Club Bremen Wuemme i LC Gdańsk Gedania oraz Guiding Liona Alojzego Bończy-Tomaszewskiego z LC Gdańsk Neptun. Członkami-założycielami byli panowie, z jednym wyjątkiem – Franciszki Cegielskiej, ówczesnej prezydent Gdyni, która była inicjatorem działalności charytatywnej Klubu...
PREZYDENT
KLUBU
w kadencjach 2020/2021/2022


Leszek Fiertek


20 lat działalności charytatywnej Lions Club Gdynia

Lions Club Gdynia obchodzi w maju 2015 roku 20. rocznicę powstania. Wchodzi on w skład międzynarodowej organizacji dobroczynnej Lions Clubs International, która w 2017 r. będzie obchodzić 100. jubileusz istnienia. Ruch Lions jest największą na świecie pozarządową, społeczną organizacją zrzeszającą 1,4 mln członków w 46 tys. klubach działających w 202 krajach. Spotkanie rocznicowe z udziałem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka odbyło się 25 maja 2015. r. w Urzędzie Miasta Gdyni.
W Polsce kluby Lions mogły powstawać dopiero po 1989 roku, obecnie jest ich 57 i liczą łącznie ponad 1100 członków, w tym 40 % kobiet.
Lions Club Gdynia powstał w 1995 roku jako klub męski - z jednym wyjątkiem. Wśród najważniejszych animatorów działalności klubu była Franciszka Cegielska, ówczesna prezydent Gdyni, a wśród 25 członków - założycieli znajdowali się głównie przedstawiciele przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz wolnych zawodów, a także ówczesny przewodniczący Rady Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Aktualnie organizacja zrzesza 25 członków, a miejscem spotkań klubowych jest zabytkowy Domek Żeromskiego w Orłowie. Prezydentem Lions Club Gdynia jest od dwóch kadencji Sławomir Kitowski.
Łączna wartość pomocy udzielonej potrzebującym przez Lions Club Gdyniaw latach 1995 - 2015 przekroczyła 1 milion zł. Składają się na nią przekazy pieniężne i darowizny klubu i wspierających firm, a także wartości trudniejsze do oszacowania jak osobista pomoc rzeczowa i materialna członków klubu.
Klub organizował między innymi imprezy charytatywne - koncerty, spektakle teatralne, aukcje dzieł sztuki, zbiórki publiczne, z których dochód w całości przeznaczał na cele dobroczynne. Artystycznym partnerem w realizacji tych projektów był i jest Teatr Muzyczny w Gdyni. W ostatnich latach klub ściśle współpracuje z Fundacją DOGIQ, finansując szkolenie psów pomagających osobom niepełnosprawnym.

tekst i foto: Michał Kowalski
www.gdynia.p